Voorbeeld CSS plaatje floaten


Wedstrijdvoorwaarden
• De reglementen van de KNDB zijn van toepassing op het
--1e Rotterdams Open Damkampioenschap tenzij hieronder anders wordt aangegeven.
• Het toernooi wordt gehouden van zondag 16 juli tot en met zaterdag 22 juli 2017.
-- Er zullen 9 ronden Zwitsers worden gehouden op 7 speeldagen.
• Het Fisher-systeem wordt toegepast met 1 uur en 20 minuten bedenktijd
--plus 1 minuut per gespeelde zet.
• Bij winst worden twee (2) punten toegekend en bij remise wordt één (1) punt toegekend.
• Uitstel van een partij wordt niet toegestaan, tenzij de toernooileiding anders beslist
• Als na één half (1/2) uur na aanvang van de partij één van de spelers nog steeds
-- niet aanwezig is wordt de partij verloren verklaard voor de niet verschenen
--speler, tenzij er sprake is van een bijzonder reden zulks ter beoordeling door
--de toernooileiding. • Beide spelers zijn verplicht de notatie bij te houden tenzij een ipad of tablet
--wordt gebruikt volgens de regels die hieronder worden weergegeven.
-- Het ingevulde notatieformulier met het resultaat van de wedstijd, de gebruikte
--tijd.
--en een handtekening van beide spelers dient direct na afloop van de partij
--aan de arbiter te worden overhandigd. Het notatieformulier dient compleet
--ingevuld te zijn en duidelijk leesbaar.
• Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal.
--Analyseren is wel toegestaan in de bar en/of de daarvoor bestemde ruimte.
-- Er is hiervoor een bord en schijven beschikbaar in de desbetreffende ruimte.
• Als een speler zich moet terugtrekken uit het toernooi worden
--zijn resterende partijen verloren verklaard,bij meer dan 50 % gespeelde partijen
--en blijft zijn totale puntenaantal gehandhaafd.
• De toernooileiding bestaat uit twee vertegenwoordigers van het organisatiecomité
--en de scheidsrechters. De toernooileiding mag hulp van derden inschakelen.
--De beslissing van de toernooileiding is bindend.
• Aanbieden en/of accepteren van remise voordat er 40 zetten zijn gespeeld
--is verboden en wordt gestraft door beide spelers nul punten toe te kennen.
• De eindrangschikking wordt bepaald door het hoogste puntenaantal, de speler
--met de meeste wedstrijdpunten is winnaar. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten
--worden de regels van de FMJD voor toernooien met het Zwitsers systeem toegepast (Annex 5).
--Als twee of meer spelers gelijk eindigen wordt de rangschikking als volgt bepaald:
• Het hoogst aantal overwinningen
• het beste onderlinge resultaat
• het beste resultaat verkregen tegen andere spelers volgens de eindrangschikking.
• Het is verboden gebruik te maken van audiovisuele apparaten, behalve apparaten
--die zijn toegestaan door de arbiter.
• Het is verboden om te roken en te spreken in de speelzaal.
• Als een tablet of ipad wordt gebruikt voor elektronische notatie gelden de
-- volgende regels:
1. Gebruik van een ipad of tablet is vrijwillig en bestemd om de specifieke
---wedstrijd semi-live op Internet te publiceren en om de partij op te slaan
---in toernooibase. Het wordt uitsluitend toegestaan indien beide spelers
---instemmen met het gebruik.
2. De witspeler zal de Ipad of tablet bedienen tenzij vóór de wedstrijd anders
---is afgesproken. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de ipad of tablet
---wordt deze aan de arbiter overhandigd.
3. Voor de start van de ronde zal de betreffende partij in Toernooibase worden
---geselecteerd door de wedstijdleiding.
4. De andere speler is verplicht het notatieformulier in te vullen.
5. De speler die de ipad of tablet bedient mag uitsluitend die zet(ten)
---invoeren die op het bord is (zijn) uitgevoerd.
6. De speler die de tablet of ipad bedient moet het apparaat altijd duidelijk
---zichtbaar houden.
7. De arbiter kan op aanvraag altijd de ipad of tablet controleren.
8. Op de ipad of tablet mag geen enkele ander programma geopend zijn noch
---mogen andere wedstijden geselecteerd zijn.
9. In geval van onduidelijkheden kan de speler die de ipad of tablet bedient de
---arbiter inschakelen. 10. Indien tijdens de partij de ipad of tablet niet goed werkt en de partij niet
---op de ipad of tablet kan worden teruggezet zal de betreffende speler
---een notatieformulier van de arbiter krijgen en verder noteren vanaf de zet
---waarop de tablet of ipad niet goed meer functioneerde.
---Na de wedstrijd zal de notatie worden gecompleteerd met gebruikmaking van de
---notatie van zijn tegenstander.
11.In situaties waarin deze regelgeving niet voldoet zal de toernooileiding een
---beslissing nemen. • Tot slot: In gevallen waarbij de toernooileiding aanwijzingen heeft die tot de
---overtuiging leiden dat het resultaat van de wedstijd van te voren is afgesproken
---(combine) zal een ontmoeting met de beide spelers en de toernooileiding worden
---gearrangeerd. De toernooileiding heeft het recht aan beide spelers nul (0)
---punten toe te kennen voor de betreffende partij en hen toegang te ontzeggen
---tot de volgende editie van het toernooi